Vanrensburg Law

WELCOME

Dit is goed om te kan weet dat daar nog regspraktyke is wat begryp hoe nodig uitkomsgebaseerde oplossings in ‘n voortdurend veranderende wêreld is. Hierdie is so ‘n praktyk. Benewens ‘n netwerk van kenners op hul gebied om ‘n kliënt te help adviseer, word ‘n holistiese benadering gevolg: die eindresultaat behoort die kliënt in die beste moontlike posisie te plaas waarin hy/sy maar kan wees.

In byna elke denkbare dispuut is daar geleentheid vir oplossing deur ‘n proses bekend as mediasie. Mediasie se doel is om mense te help om self met hul eie unieke oplossing vir haas enige dispuut vorendag te kom. Probeer eers medieer, voor jy litigeer!

——————————————————————————————————————

In an ever changing world, it is good to know that there are still legal practices that understand the necessity of outcome based solutions. This is such a practice. Inclusive of a network of specialists, a holistic approach is followed: in the end the client should be in the best position possible.

In almost every conceivable dispute there is room for resolvement through a process known as mediation. The purpose of mediation is to assist people in reaching solutions for just about any problem. Mediate, afore you litigate!

Subscribe to our Newsletter